در آینده نزدیک این شرکت در نظر دارد علاوه بر ادامه پروژه های آتی در زمینه ساخت انواع شناورهای فایبر گلاس و فلزی، اقدام به اجرای طرح توسعه خود در زمینه احداث داک نماید.
   با توجه به ناوگان گسترده شناورهای کشور و نیاز دائمی آنها به داک جهت انجام تعمیرات دوره ای، طرح شرکت بر نصب داک 500 تنی بوده که با استفاده از آن امکان بالا کشیدن و به آب اندازی انواع شناورهای چوبی و فایبر گلاس و شناورهای فلزی با وزن سبک 500 تن وجود خواهد داشت.