١٧ آذر ١٣٩۴ | ساعت ٢٠:١٨:٣٩
  |   بازدید از خبر: ١۵٠٣٢ بازدید
شناورهای فلزی ساخته شده در شرکت
کشتی های ساخته شده

شناورهای فلزی ساخته شده در شرکت

......

 
ابعاد (متر)
تعداد
کاربری
4.30 * 8.80 * 29.80
2
یدک کش
4.25 * 9 * 29
3
یدک کش
4.30 * 9.96 * 36.70
4
یوتیلیتی
 4.40 * 11.80 * 42
1
خدماتی
5 * 10 * 42
2
صیادی
4.5 * 18 * 68
3
بارج
4.6 * 21.5 * 82
1
بارج
 


نظرات: