١٧ آذر ١٣٩۴ | ساعت ٢٣:٢٧:٣٨
  |   بازدید از خبر: ۴٣١۶ بازدید
قالب شناورهای فایبر گلاس موجود در شرکت
کشتی های قابل ساخت

قالب شناورهای فایبر گلاس موجود در شرکت

.....

ابعاد (متر)
تناژ (تن)
کاربری
3.2 *6.4 *20
80
صیادی
3.4 *7.4 *26
120
باری و صیادی
4.3 *9 *30.2
250
باری و صیادی
5.5 *10 * 34   
450
باری و صیادی
 


نظرات: