١١ دي ١٣٩۴ | ساعت ٢٠:٠١:٠٠
  |   بازدید از خبر: ١١٣٣ بازدید
ساخت شناور Utility به طول 42 متر از اول مهر ماه 95
نمایی از شرکت

ساخت شناور Utility به طول 42 متر از اول مهر ماه 95


نظرات: