٢۴ مهر ١٣٩۶ | ساعت ١٢:١٩:۴١
  |   بازدید از خبر: ٣٩۴ بازدید
شناور آديش ٣ ، شهریور 96
آب اندازی شناور

شناور آديش ٣ ، شهریور 96

آب اندازی شناور

به اندازی شناور آدیش 3 در شهریور 96 انجام شد.


نظرات: