١۴ فروردين ١٣٩٧ | ساعت ٠٢:١٢:٢۶
  |   بازدید از خبر: ٣۶١ بازدید
ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني
نمایی از شرکت

ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني

...................

دارا بودن قالب و ساخت شناور فايبر گلاس با ظرفیت ٣٠٠ تن در شرکت ناخدای جزیره ی بوشهر صورت می پذیرد


نظرات: